BASIN BÜLTENİ İÇİN TIKLAYINIZ.

KONU: ZEKA OYUNLARI DERSİ

Değerli Çocuklar, Anne Babalar, Eğitimciler ve Ruh Sağlığı Uzmanları.

Ruh Sağlığı Derneği ve Kim Psikoloji Kariyer İstihdam Merkezi olarak zeka oyunları dersinin müfredata seçmeli ders olarak eklenmesini yer üstü kaynağımız olan üstün zekalı çocuklarımız başta olmak üzere tüm öğrencilerimiz için çok önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Yıllardır özlenen bir programdı. Katkısı olan herkese teşekkür ederiz. Bizce tüm insanlık adına önemli bir kazanımdır.

Bugüne kadar zeka becerilerini güçlendirmeye yönelik atılmış en önemli adımlardan olan zeka oyunları dersi ile ilgili programı iyileştirmek için uzmanlarımızca yaptığımız istişare sonucunda bazı katkılarımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Zeka oyunları diyince bilmece, bulmacalarla işlenecek bir dersten ziyade bilimsel olarak zihinsel gelişime katkısı ispatlanmış uluslar arası ödüllü zeka oyunların kastedildiğini düşünerek bu oyunların neler olduğunu, nasıl oynandığını, kimlerin oynatacağının da bilinmesi gerektiğine inanıyoruz. Materyallerin titizlikle seçilmesi, bu materyalleri kullanacak eğitimcilerin özenle eğitilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde eğitim kurumlarında bu dersin nasıl işleneceği, dersin kimin işleyeceği ve nelerle işleneceği konusundaki belirsizlikler dersin seçilmesinin ve seçtirilmesin önünde engel teşkil edecektir.

Bugüne kadar çeşitli tarihlerde Akıl Oyunları Yarışmaları, Festivalleri, Olimpiyatları gibi etkinliklerle kamuoyunun farkındalığını arttırmaya özen göstermiş, edindiği bilgi ve tecrübelerle Türkiye’nin ilk akıl oyunları kütüphanesini (500 ün üzerinde zeka oyunu ile) kurmuş olan kurumumuz programa katkı sağlamak için aşağıdaki önerileri getirmektedir:

 • Zeka oyunları dersinin üstün yetenekli ve zekalı çocuklar için zorunlu olması, kalan kontenjanların gönüllülük ilkesince seçmeli ders olarak tercih edilmesi
 • Zeka oyunları dersini en küçük yaşlardan itibaren öğrencilerin seçebilmesi (yaptığımız yarışmalarda küçük çocukların büyüklere göre daha başarılı performans sergilediğini ispat ettik, bunun tek sebebi daha duru, taze, önyargısız ve canlı bilişsel performansa sahip olmaları)
 • Zeka Oyunları Dersi için müfredat oluşturulması
 • Zeka Oyunları Dersini verecek öğretmenlerin eğitilmesi
 • Okul yöneticilerinin seçmeli dersin açılması için özendirilmesi
 • Velilerin okul yönetimlerini bu dersi açmaları için girişimde bulunmak üzere haberdar edilmesi
 • Zeka Oyunları Dersinde kullanılacak zeka oyunları materyallerinin seçilmesi
  • Yakın vadede var olan materyallerin bir kurulca belirlenmesi, yaş ve sınıflara göre tasnif edilmesi, mümkün olduğu kadar yaş değişkeninden bağımsız oyuncakların seçilmesi.
  • Uzun vadede zeka oyunları üretilmesi.

 

Bu tarihten sonra konuyla ilgili düzenleyeceğimiz etkinlikler aşağıdadır.

 • Zeka oyunları dersini işleyecek öğretmenlere zeka oyunları formasyon eğitimi
 • Zeka Oyunları Dersi müfredatı
 • Zeka oyunları dersi için zeka oyunlarının tanıtılması, materyallerin sınıflandırılması
 • Zeka oyunları paketleri oluşturulması

Yukarıdaki etkinlikleri düzenlerken şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğumuz benzeri organizasyonlarımızla ilgili, kurumlarımızın bugüne kadar düzenlediği etkinlikler ile ilgili ayrıntılı olarak bilgi sahibi olmak için aşağıdaki bağlantıları tıklayabilirsiniz.

EN BAKİR YETENEĞİMİZ  http://www.kimpsikoloji.com/?p=7282

TANGRAM YARIŞMASINDA SÜRPRİZ SONUÇ  http://www.kimpsikoloji.com/?p=7104

DİKKAT & ZEKA GÜÇLENDİRME OKULU  http://www.kimpsikoloji.com/?p=6346

ZEKA VE DİKKAT OYUNLARI YAZ OKULU  http://www.kimpsikoloji.com/?p=5629

BÜYÜK ÇAMLICA KOLEJİNDE AKIL OYUNLARI YARIŞMASI  http://www.kimpsikoloji.com/?p=5574

KARTEPE ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI  http://www.kimpsikoloji.com/?p=7604

ÜSKÜDAR ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ  http://www.kimpsikoloji.com/?p=5485

ZEKA OYUNLARI FESTİVALİ ve OLİMPİYATLARI  http://www.kimpsikoloji.com/?p=5158

 

NOT:

Zeka Oyunları Dersi için ilk zil 11 Temmuz 2012 de başlayacak 17. Psikoloji Öğrencileri Kongresinde çalacak. Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, Saat: 12:00. Dev zeka oyunlarıyla psikoloji öğrencileri buluşuyor.

09.07.2012

Ömer AKGÜL

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı

ZEKA OYUNLARI DERSİ İÇİN EĞİTİMCİ EĞİTİMİ PROGRAMI

 

Zeka oyunları dersinin müfredata seçmeli ders olarak eklenmesi sonucunda bu dersi verecek öğretmenlerin formasyon açısından bilgi ve becerilerini güçlendirmeye yönelik bir hizmet içi eğitim programı tasarlanmıştır.

6 gün 8er saatten toplam 48 saatlik bir eğitim ile bu dersin nasıl işleneceğine dair bir giriş eğitimi verilecektir. İlerleyen tarihlerde ek modüller planlanmıştır.

Eğitimci eğitiminde yer alacak konular ve başlıklar aşağıdaki gibidir.

Zeka Becerilerine Giriş

Zeka nedir, tanımları nelerdir, çeşitleri nelerdir; zeka becerilerini güçlendirme eğitimine duyulan gereksinimin gerekçeleri nedir; Türkiye’de zeka becerilerini güçlendirme eğitiminin dünü ve bugünü; zeka becerilerini güçlendirmede ilk öğrenmelerin önemi; zeka becerilerini güçlendirme teknikleri (Zenginleştirme, Hızlandırma, Türdeş Yetenek Gruplamaları vb.); zeka becerileri eğitimi için içeriğin farklılaştırılması ve öğretimin bireyselleştirilmesi; zeka becerilerini güçlendirme modellerinin tanıtılması.

Mucitlik, Yaratıcılık ve Geliştirilmesi

Yaratıcılığın çeşitli bilim adamlarına göre tanımı, yaratıcılığın çeşitli yönleri, zeka ile yaratıcılık arasındaki ilişki, yaratıcı kişiliğin gelişmesi konusunda kuramlar, yaşam boyunca yaratıcılığın gelişimi, çeşitli bilim adamlarına göre yaratıcılık süreci, evde ve okulda yaratıcılığın gelişimini olumlu yönde etkileyen faktörler, yaratıcılığı engelleyen zihinsel kilitlenmeler, yaratıcı ürünlere ulaşmada kullanılan teknikler, üniteler işlenirken bu tekniklerin kullanılmasına ilişkin çalışmaların yaptırılması.

Liderlik ve Sosyal Beceriler

Zeka oyunları dersi işlenirken çocukların en yalın ve doğal halleri oyunlarda gözlemlenebilir. Bu gözlemler esnasında lider ruhlu çocukların nasıl tespit edilebileceği ve nasıl grup dinamiklerinin yönetileceği. Çocukların sosyal uyumları; iletişimleri, kendini ortaya koyma (assertiveness), sorun çözme, karar verme becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı çalışmaların tanıtılması ve eğitimcilerin bu alanlardaki kendi becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların yapılması.

Eleştirel Düşünce Becerileri

Düşünme nedir, basit düzeyli düşünme, karmaşık düzeyli düşünme: eleştirel düşünme (tümevarım düşünme becerileri, tümdengelim düşünme becerileri, değerlendirici düşünme becerileri) yaratıcı düşünme, sorun çözme, karar verme ve metabiliş, düşünce becerilerini geliştirici teknik ve programların tanıtılması ve üniteler işlenirken bunların kullanılmasına ilişkin çalışmaların yaptırılması: Akıl Haritası, Çoklu Yetenek Modeli, 6 Düşünme Şapka Tekniği, Çoklu Zeka Modeli vb

Sanat Eğitimi

Zeka bir yetenekken aynı zamanda sanattır da. Sanat eğitiminin dört alanında bilgi ve deneyim: eleştirel düşünme, sanat tarihi, estetik, stüdyo eğitimi, sanatın dili ve açıklayıcı sanat eleştirisi, sanatın değişik işlevleri, sanat ile ilgili öğrenmelerinin eğitim stratejileri ile bütünleştirilmesi, sanat tarihi, sanat eleştirisi, estetik ve stüdyo üretimi disiplinlerinin kapsamlı bir ünite stratejisi halinde birleştirilerek bütünleştirilmesi, değerlendirme.

Zeka Becerilerini Geliştirmek İçin Eğitim Programlarının Farklılaştırılması

Müfredatın farklılaştırılmasının anlamı; prensipleri; farklılaştırmaya rehberlik eden öğrenci özellikleri: hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili; hazır bulunuşluğa göre farklılaştırılmış bir dersin planlanması; içerik, süreç ve ürünü farklılaştırmak için hazır bulunuşluğun kullanılması, ilgiye dayalı olarak farklılaştırılmış bir dersin planlanması–ilgiye dayalı farklılaştırmayı destekleyen stratejiler, öğrenme profiline göre farklılaştırılmış bir dersin planlanması–öğrenme profiline dayalı farklılaştırmayı destekleyen stratejiler, içerik, süreç ve ürünü farklılaştırmak üzere Öğrenme Profillerinin kullanılması, içeriğin farklılaştırılması, sürecin farklılaştırılması, ürünün farklılaştırılması, öğrencinin değerlendirilmesi. Bireyselleştirilmiş öğretimin tanımı, amaçları, bireyselleştirmenin çeşitli düzeyleri, bireyselleştirilmiş öğretim planları geliştirme yolları, eğitim programı öğelerini bireysel öğrenci gereksinmelerine göre farklılaştırma, bireyselleştirilmiş öğretim planları geliştirme ve değerlendirme uygulamaları.

Duyu Eğitimi

Öğrencilerin duyularının gücünü fark etmeye ve sezgilerini kullanma becerilerini güçlendirme teknikleri.

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Öğrencilerin toplumsal ve sosyal gözlem becerilerini güçlendirmeye yönelik olarak zeka oyunlarıyla ne tür araştırmalar yapabileceğini ve bunları bilimsel zemine nasıl oturtacağının formülasyonu. Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Görsel Becerilerin Öğretimi

Görsel zeka uzamsal yetenek ve geliştirilmesi, görsel sanatlar eğitiminde içerik ve anlam, görsel sanatlar eğitiminin amacı ve niteliği, görsel anlatı ve artistik üstünler, öğrenme ortamı olarak görsel sanatlar, görsel sanatlarda üstün becerileri olanların belirlenmesi ve değerlendirilmesi, görsel sanatlar ve medya ilişkisi.

Dikkat Eğitimi

Dikkat ve konsantrasyon teknikleri eğitimi.

 

İşbirliği

Gerektiği takdirde işbirliği yapılacak uzmanlar, kurumlar…

Drama ve Grup Dinamikleri

Materyalsiz zeka oyunları. Bedenin kendisinin kullanılarak oynanabilen zeka oyunları.

Zeka Oyunlarını, Türlerini, Kazanım Alanlarını Tanımak, Kullanımını Bilmek Ve Üretmek

Hangi bilişsel becerileri güçlendirmek için hangi oyuncakların tercih edileceği, bireysel veya grup oyunlarından hangisinin seçileceği, kaç tür oyun olduğu, nasıl kullanıldığını bilmek. Sadece tüketen değil üreten bir unsur olmak için var olan zeka oyunlarıyla oynarken yenilerini üretmek adına normal ders müfredatına paralel olarak yeni zeka oyunları üretimini teşvik etme teknikleri.

 

Tarih:

22-23-24 Temmuz 2012; 29-30-31 Temmuz 2012 Saat: 10:00-18:00

Kayıt Kabul:

www.kimpsikoloji.com

Ücret:

Ders Saat Ücreti: 20 TL+KDV

Eğitmenler:

Uzm. Psk. Dan. Ömer AKGÜL

Dikkat Terapisti Psk. Dan. Mehmet POLATOĞLU

Psk. Dan. Ebru DEMİRKÖZ

Uzm. Psk. Begüm AKINCI

Akıl Oyunları Formatörü Gürkan Depe

 

 

 

ÖRNEK MÜFREDAT

 

Hafta: 7. Hafta
Etkinliğin Adı: AHŞAP IQ TANGRAM
Sınıf: 4. Sınıf
Yeterlik Alanı: Zeka ve Dikkat Becerilerini Güçlendirme
Kazanım Alanları: Dikkat & konsantrasyon & odaklanma, algılama, şekil-uzay konumu algısı, şekil-zemin algısı, hareket zaman etüdü, el-göz koordinasyonu, muhakeme & mukayese, analitik düşünme & akıl yürütme, soyut düşünme, problem çözme, sınıflama & sıralama, tüme varım & tümden gelim, benzerlik görme & farklılık ayırma, parça-bütün ilişkilerini kurma, bütünleştirme & eşleştirme & tamamlama & ardışıklık, merak & keşif, mucitlik & üretkenlik & yaratıcılık, hedefe odaklanma, bağımsız iş yapabilme, ince motor hareketlerde pratiklik.
Öğrenci Sayısı: Bireysel veya Grup (4’er kişi)
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: AHŞAP IQ TANGRAM
Hazırlayanlar: Ruh Sağlığı Derneği & Kim Psikoloji

Süreç:

 

Bireysel oynanacaksa: Öğretmen öğrencilere Ahşap IQ tangram’ını dağıtır. Öğrenciler 4 adet parçayı kutudan çıkarır. Öğretmen çocuklara soru kitapçığından birinci seviyedeki soruların tamamını gösterir (projeksiyondan yansıtır veya tahtaya çizer). Gösterilen figürü tamamlayan öğrenci el kaldırır. Eğer doğruysa öğretmen öğrenciden sıradaki figüre geçmesini ister. Öğrenciler gösterilen figürleri tamamlamakta zorlanırsa öğretmen yardım etmez. Başkalarının da yardım etmesine müsaade etmez. Sadece daha farklı düşünebilirsin diye motive etmeye çalışır. Bitirenlerin ismini sırasıyla not alır.

 

Grup olarak oynanacaksa: 4 öğrenciden bir grup oluşturulur. Her grup birlikte tahtadaki figürleri sırayla yapmaya başlarlar. Diğer süreçler bireyseldeki gibi devam eder.

 

Değerlendirme: Öğretmen dersin son 10 dakikasını değerlendirmeye ayırır. Gösterilen figürleri tamamlamalarını nelerin kolaylaştırıp nelerin zorlaştırdığını sorar. Konu hakkında soru varsa cevaplandırır.

 

 

ÖRNEK MATERYALLER

AHŞAP IQ TANGRAM

 

Öğrencilerin eğlenerek oynayacağı bir üründür. 15 farklı seviyeden 100 adet zeka sorusu vardır. Sorular kolaydan zora ilerlemektedir. Yaş sınırı yoktur. Bireysel veya grup oynanabilir.

 

PEDAGOJİK FAYDALARI:

İnsanların zihinsel potansiyelini açığa çıkartmaya yardımcı olur. Zeka gelişimine katkı sağlar. Azim ve sabır gibi değerlerin kazanılmasında etkindir. Pedagojik olarak bu oyuncaklarla meşgul olan çocukların aşağıdaki becerilerinde yükselme görülür:

 

GÜÇLENEN BECERİLER:

Dikkat & konsantrasyon & odaklanma, algılama, şekil-uzay konumu algısı, şekil-zemin algısı, hareket zaman etüdü, el-göz koordinasyonu, muhakeme & mukayese, analitik düşünme & akıl yürütme, soyut düşünme, problem çözme, sınıflama & sıralama, tüme varım & tümden gelim, benzerlik görme & farklılık ayırma, parça-bütün ilişkilerini kurma, bütünleştirme & eşleştirme & tamamlama & ardışıklık, merak & keşif, mucitlik & üretkenlik & yaratıcılık, hedefe odaklanma, bağımsız iş yapabilme, ince motor hareketlerde pratiklik.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Masif kayın ağacından tek parça kutu üzerinde 4 parça ahşaptan oluşur. Kasa ebatları yükseklik 10mm, hazne derinliği 5mm, boy 215mm, en 40mm; parça ebatları yükseklik 10mm, en 30mm, 4 parçanın hazne içindeki toplam boyu 175mm olarak tasarlanmıştır. Logo işleme alanı 35mmx35mm olarak planlanmıştır. 100 adet sorunun bulunduğu kılavuz ve yönerge ürünle birlikte verilmektedir.

 

KULLANIM ALANLARI

Bilim Sanat Merkezlerinde, Hastane Ve Kliniklerde, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, Danışmanlık Merkezlerinde, Okullarda, Etüt Merkezlerinde, Bilgi Evleri Ve Kültür Merkezlerinde, Kıraathanelerde, Sivil Toplum Kuruluşlarında, Tüm Eğitim Kurumlarında vb alanlarda. Kullanım şekli ve uygulama örnekleri için lütfen internet sitemize bakınız.

 

ZEKA OYUNLARI PAKETLERİ

 

PAKET 1: 50 TL+KDV

1 ADET AHŞAP IQ TANGRAM

1 ADET KLASİK TANGRAM

5 ADET AHŞAP ZEKA OYUNU

5 ADET METAL ZEKA OYUNU

1 ADET ÇOKLU ZEKA TESTİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 

PAKET 2: 100 TL+KDV

1 ADET AHŞAP IQ TANGRAM

1 ADET KLASİK TANGRAM

1 ADET LONPOS ZEKA OYUNU

10 ADET AHŞAP ZEKA OYUNU

5 ADET METAL ZEKA OYUNU

1 ADET ÇOKLU ZEKA TESTİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 

PAKET 3: 200 TL+KDV

1 ADET AHŞAP IQ TANGRAM

1 ADET KLASİK TANGRAM

1 ADET LONPOS ZEKA OYUNU

10 ADET AHŞAP ZEKA OYUNU

5 ADET METAL ZEKA OYUNU

1 ADET MİNİYUP

1 ADET ÇOKLU ZEKA TESTİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 

PAKET 4:

PAKET 3’E İLAVE HER BİR ZEKA BECERİLERİNİ GÜÇLENDİREN KUTU STRATEJİ UYUNU İÇİN 75 TL+KDV

 

NOT: Ücretler toplu alımlar için eğitim kurumlarına özel biçimlendirilmiş fiyatlardır. Kurumsal alımlarda müfredat verilecektir. Prekende fiyatlar için web sitemizi ziyaret ediniz. Ayrıntılar, görseller, özellikler, uygulamalar, videolar için internet sitemizi inceleyiniz.

 

Paket dışı seçenekler ve özel üretim büyük boy zeka oyunları için lütfen iletişime geçiniz. 0216 428 75 46 www.kimpsikoloji.comTwitter

Sponsorlar